Anno Domkirkeodde

Konkurranseutkast nytt museum på Domkirkeodden 2022

Arkitekt Petter Aase siv.ark. mnal.