Nytt bergverksmuseum i Jøssingfjord, Åpen internasjonal arkitektkonkurranse

Åpen arkitektkonkurranse om nytt bergverksmuseum i Jøssingfjord.

Utkastets motto var “Skåret i stein”.

Konkurransen ble gjort i tiden hos Studio Ludo AS.

Hide Content