Ølberg Havn, Sola, fritidsboliger

Prosjektet består av detaljregulering for selve utbyggingen og prosjektering av 41 utleiehytter.

Prosjektet er gjort i tiden hos Studio Ludo / Kraftværk AS, og er fortsatt under utvikling i samarbeid med dem.

Forventet oppstart er høsten 2014 / våren 2015.

Perspektiv er gjort av MIR.

Last opp tegninger som PDF

Hide Content