Slettebakken, Bergen, åpen internasjonal arkitektkonkurranse

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse om nytt aktiviteshus i Bergen, med 32 detaltakende kontorer.

2.Premie

Hide Content