Vemorkveien

2 tremannsboliger for Stolt Bolig.

Ferdigstilt 2023.

Bilder av ferdig prosjekt kommer snart.

Arkitekt Petter Aase siv.ark. mnal.