Innfill + Hovedhus

Innfillprosjekt + tilbakeføring hovedhus.

I samarbeid med arkitektkontoret MOLL.

Ferdigstilt.

Arkitekt Petter Aase siv.ark. mnal.