Kontakt

Studio Aase AS

Høleberggata 13

4006 Stavanger

petter@studioaase.no

tlf: 45 19 80 55

Studio AASE AS er et arkitektkontor som drives av Siv.ark Petter Aase mnal, som har 19 års erfaring innen små og store boligprosjekter, detaljregulering, samt bred erfaring med arkitektkonkurranser innenfor kulturbygg, sykehjem, sykehus og boligprosjekter.

Kontoret har også erfaring med og ambisjon om å jobbe innen fagene møbeldesign, film og teater.